TufflaZ Aureola ”Aila”


Född: 2012-12-09

HD: A
ED: UA (0)
Ögon: UA 2015-02-25
BJFE: Bärare (+/-)

Meriter
: Excellent
Övrigt: Mentalbeskriven (BPH).

Ägare: Anna-Karin Johansson (Örbyhus)
 
Se mer om Aila på SKKs avelsdata

Stamtavla


Born: 2012-12-09

HD: A
ED: 0
Eyes: Clear 2015-02-25
BJFE: Carrier (+/-)

Merits
: Excellent
Mental description (BPH)

Owner: Anna-Karin Johansson (Örbyhus)
 
See more about Aila on SKKs avelsdata

Pedigree


 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

aila 8vAila 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊