TufflaZ Alba “Alba”

Född: 2012-12-09

HD: A
ED:UA (0)
Ögon: UA 2017-12-11

Meriter: Mentalbeskriven (BPH)
Övrigt: Lindrigt navelbråck.

Ägare: Theresa Bystedt (Sundsvall)

Se mer om Alba på SKKs avelsdata

Stamtavla

Born: 2012-12-09

HD: A
ED:0
Eyes: Clear 2017-12-11

Merits: Mental description (BPH)
More: Mild umbilical hernia

Owner: Theresa Bystedt (Sundsvall)

See more about Alba on SKKs avelsdata

Pedigree

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

alba 8vAlba 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊