Bruno

TufflaZ Appariscente ”Bruno”

Född: 2012-12-09

HD: A
ED: UA (0)
Patella: 0/0
Ögon: UA 2019-09-13
JE: Bärare
SD: Fri
Korthårsgenen (furnishing): Fri


Meriter
: R-CERT
Mentalbeskriven (BPH)

Ägare: Anna-Mari Viitala Häggbom (Piteå)

 
Se mer om Bruno på SKKs avelsdata

Stamtavla

Born: 2012-12-09

HD: A
ED: 0
Patella: 0/0
Eyes: Clear 2019-09-13
JE: Carrier
SD: Free
Furnishing: Free


Merits
: R-CAC
Mental description (BPH)

Owner: Anna-Mari Viitala Häggbom (Piteå)

 
See more about Bruno on SKKs avelsdata

Pedigree


 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bruno 8 years (Photo: Jolanta Andersone)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Bruno 8 years (Photo: Jolanta Andersone)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

bruno5

Bruno 3,5 år R-CERT på NDS Vännäs/3,5 years R-CAC at NDS Vännäs

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

bruno 8v

Bruno 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊