Cheer up Buttercup

SE VCH RLD N TufflaZ Cheer up Buttercup ”Lotuz”


Född: 2016-10-24

HD: A
ED: UA (0)
Ögon: UA 2019-09-18
BFJE: Hereditärt fri
LSD (storage disease): Hereditärt fri

Meriter: CERT
Svensk viltspårschampion (SE VCh)
Rallylydnadsdiplom nybörjare (RLD N)
Genomfört BPH

Ägare: Lena Lind (Rengsjö)

 
Se mer om Lotuz på SKKs avelsdata

Stamtavla


Born: 2016-10-24

HD: A
ED: 0
Eyes: Clear 2019-09-18
BFJE: Hereditary free
LSD (storage disease): Hereditary free

Merits: CAC
Swedish blood tracking champion (SE VCh)
Rally novice (RLD N)
Mental description

Owner: Lena Lind (Rengsjö)

 
See more about Lotuz on SKKs avelsdata

Pedigree

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

20200829 Lotuz got his second title – Rally Novice (RLD N)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

20180822 Lotuz landed his first title – Swedish blood tracking champion (SE VCH)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

20170827 NDS Märsta: Lotuz 2 BH med sitt andra CERT!

20170827 NDS Märsta: Lotuz tog sitt andra CERT/2nd CAC!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

20170806 IDS Svenstavik: Lotuz 2a BH med CERT på sin första utställning 9 månader gammal (Foto: Jolanta Andersone - Radunon 2017)

20170806 IDS Svenstavik: Lotuz CERT på sin första utställning 9 månader gammal/first official show 9 months old CAC! (Foto/Photo: Jolanta Andersone)

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Lotuz 6 månader

Lotuz 6 månader/6 months

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Lotuz 8 veckor

Lotuz 8 veckor/8 weeks