Cicero’s Rose

TufflaZ Cicero’s Rose ”Cajsa”

cajsa
Född: 2016-10-24

HD: C (B/C)
ED:UA (0)
Ögon: UA 2019-03-21
BFJE: Hereditärt fri
LSD (storage disease): Hereditärt fri

Meriter: Excellent
Mentalbeskriven (BPH)

Ägare: Hanna Simonsson, Lima.

 
Se mer om Cajsa på SKKs avelsdata

Stamtavla

Born: 2016-10-24

HD: C (B/C)
ED: 0
Eyes: Clear 2019-03-21
BFJE: Hereditary free
LSD (storage disease): Hereditary free

Merits: Excellent
Mental description (BPH)

Owner: Hanna Simonsson (Lima)

 
See more about Cajsa on SKKs avelsdata

Pedigree

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Cajsa 6 månader

Cajsa 6 månader/6 months

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Cajsa 8 veckor

Cajsa 8 veckor/8 weeks