TufflaZ Crazy Daisy “Zäta”


Född: 2016-10-24

HD: A
ED: UA (0)
Ögon:
BFJE:
Hereditärt fri (N/N)
LSD (storage disease): Hereditärt fri (N/N)
Mankhöjd: 43 cm
u. TufflaZ Amorosa
e. SEUCH DKUCH NOUCH Rozebottel’s Mc Steamy

Meriter: CK

Ägare: kennel TufflaZ

Se mer om Zäta på SKKs avelsdata
.

.

Zäta är andra generationen TufflaZ, hon är förstfödd i vår C-kull “blomkullen”.
Vi skulle inte behålla någon valp i denna kull, men ibland så är det en valp som talar till en. Någon man inte kan ignorera och där var hon lilla Crazy Daisy aka Zäta.

Så nu är hon kvar i kenneln och ska växa på sig, så får vi sen vad hon kan åstadkomma i livet.


Born: 2016-10-24

HD: A
ED: 0
Eyes:
BFJE:
Hereditary free (N/N)
LSD (storage disease): Hereditary free (N/N)
Height: 43 cm
u. TufflaZ Amorosa
e. SEUCH DKUCH NOUCH Rozebottel’s Mc Steamy

Merits: CQ

Owner: kennel TufflaZ

See more about Zäta on SKKs avelsdata
.

.

Zäta is the second generation of TufflaZ, she is the first born in our C-litter (the flower litter).

We weren’t going to keep any of the puppies but she spoke to us and we couldn’t ignore her. So she stayed with us and the Crazy Daisy aka Zäta will now grow and mature, then we will see what life has in store for her.

.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zäta 6 månader/6 months

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zäta 8 veckor

Zäta 8 veckor/8 weeks