Elliot

TufflaZ Avvento ”Elliot”

Född: 2012-12-09

HD: A

Meriter
: Mentalbeskriven (BPH)
Övrigt: Ensidigt kryptorchid, kastrerad.

Ägare: Simon Peel (Nacka)
 
Se mer om Elliot på SKKs avelsdata
 
Stamtavla

Elliot 17 månader
Born: 2012-12-09

HD: A

Merits
: Mental descprition (BPH)
More:  Unilateral cryptorchid, castrated.

Owner: Simon Peel (Nacka)
 
See more about Elliot on SKKs avelsdata
 
Pedigree


 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

elliot 8vElliot 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊