Kicking Up A Storm

Tufflaz Kicking up a Storm ”Asta”

Född: 2024-03-24
HD: 
ED: 
Ögon:
BFJE: Hereditärt fri
LSD (storage disease):
Hereditärt fri
Korthår (furnishing): Hereditärt normal

Meriter:

Ägare: Malin Aspenfelt (Bollnäs)
 
Se mer om Asta på SKKs avelsdata

Stamtavla

Born: 2024-03-24
HD: 
ED: 
Eyes:
BFJE:
Hereditary free
LSD (storage disease): Hereditary free
Furnishing: Hereditary normal

Merits:

Owner: Malin Aspenfelt (Bollnäs)
 
See more about Asta on SKKs avelsdata

Pedigree

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊