Nike

RLD N TufflaZ Amabile ”Nike”

 
Född: 2012-12-09

HD: A
ED: UA (0)
Ögon: UA 2015-04-22

Meriter:  Excellent och 2a i ÖKK på Radunon 2014
Rallylydnadsdiplom nybörjarklass (RLD N)
Mentalbeskriven (BPH)
 

Ägare: Eva Holmgren (Surahammar)
 
Se mer om Nike på SKKs avelsdata

Stamtavla

nike
 
Born: 2012-12-09

HD: A
ED: 0
Eyes: Clear 2015-04-22

Merits: Excellent och 2nd in open class at the Swedish Raduno 2014
Rally novice (RLD N)
Mental description (BPH)

Owner: Eva Holmgren (Surahammar)
 
See more about Nike on SKKs avelsdata

Pedigree

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

nike 8vNike 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊