Tufflaz Amorosa “Roza”


Född: 2012-12-09

HD: A
ED: UA (0)
Ögon: UA 2017-10-26
BFJE: Fri (N/N)
LSD (storage disease): Fri (N/N)
Mankhöjd: 43 cm

Meriter: RESERV-CERT & RESERV-CACIB.
Mentalbeskriven BPH (skottfast)

Se mer om Roza på SKKs avelsdata

Stamtavla
 
 
Roza är alltså den tik vi valde att behålla ur vår A-kull, det har vi inte ångrat en enda dag. Hon är en glad, busig, orädd, matglad, rolig och alltid intresserad av de aktiviteter som erbjuds. Oavsett om det är en vanlig promenad, utställning, viltspår eller ett besök på stranden.

Hon älskar livet och är väldigt framåt. Man hittar henne i första ledet inför alla livets händelser. Hon är vänligt inställd till alla människor och hundar, i det är hon som mest lik sin mamma Zigne. I övrigt är Roza en mer fartfylld tjej.

Hon har gjort BPH precis som alla kullsyskonen, där visade hon en stor social förmåga, inga kvarstående rädslor och hon är också helt skottfast.

Roza blev mamma till sin första kull (C-kullen) i oktober 2016. 


Born: 2012-12-09

HD: A
ED: 0
Ögon: UA 2017-10-26
BFJE: Free (N/N)
LSD (storage disease): Free (N/N)
Height: 43 cm

Merits: R-CAC & R-CACIB.
Mental description (not afraid of shots)

See more about Roza on SKKs avelsdata

Pedigree
 
 
Roza is the keeper from our A-litter, we haven’t regretted that a single day. She is happy, playful, fearless, always hungry, fun and always interested in whatever activities we have planned. She doesn’t care if it’s going for a walk, going to a dog show or a visit to the beach, everything is fun in her world.

She seems to love life and is always very forward, you always find her in the lead. She is kind to everyone and everything, in that way she is most like her mother. But she is full of energy in a way that Zigne has never been. In her mental description she showed big social skills, no remaining fears and she is completely confident with shots.

Roza had her first litter in October 2016, it was our C-litter (the flower litter).


 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Roza 4,5 år/4,5 years

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

roza 6m

Roza 6 månader/6 months

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

roza 8 v

Roza 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊