Roza

Tufflaz Amorosa ”Roza”


Född: 2012-12-09

HD: A
ED: UA (0)
Patella: 0/0
Ögon: PRA & Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. 2020-09-16
(UA 2017-10-26) 

BFJE: Fri (N/N)
LSD (storage disease): Fri (N/N)
Mankhöjd: 43 cm

Meriter: RESERV-CERT & RESERV-CACIB.
Mentalbeskriven BPH (skottfast)

Se mer om Roza på SKKs avelsdata

Stamtavla
 
 
Roza är alltså den tik vi valde att behålla ur vår A-kull, det har vi inte ångrat en enda dag. Hon är en glad, busig, orädd, matglad, rolig och alltid intresserad av de aktiviteter som erbjuds. Oavsett om det är en vanlig promenad, utställning, viltspår eller ett besök på stranden.

Hon älskar livet och är väldigt framåt. Man hittar henne i första ledet inför alla livets händelser. Hon är vänligt inställd till alla människor och hundar, i det är hon som mest lik sin mamma Zigne. I övrigt är Roza en mer fartfylld tjej.

Hon har gjort BPH precis som alla kullsyskonen, där visade hon en stor social förmåga, inga kvarstående rädslor och hon är också helt skottfast.

Roza har lämnat totalt 6 avkommor från två kombinationer, samtliga har röntgat höfter och armbågar (HD A = 4, HD B = 1 och HD C = 1. ED UA (0) = 6). Fram till maj 2019 har hon två avkommor som tagit minst ett cert och en som tagit reserv-cert. Tre av hennes avkommor har genomfört BPH. En avkomma är svensk viltspårschampion (SE VCH). Vi är nöjda med utvärderingen av Rozas avkommor.


Born: 2012-12-09

HD: A
ED: 0
Patella: 0/0
Eyes: PRA & Partial cortical cataract, mild. 2020-09-16 
(Clear 2017-10-26)

BFJE: Free (N/N)
LSD (storage disease): Free (N/N)
Height: 43 cm

Merits: R-CAC & R-CACIB.
Mental description (not afraid of shots)

See more about Roza on SKKs avelsdata

Pedigree
 
 
Roza is the keeper from our A-litter, we haven’t regretted that a single day. She is happy, playful, fearless, always hungry, fun and always interested in whatever activities we have planned. She doesn’t care if it’s going for a walk, going to a dog show or a visit to the beach, everything is fun in her world.

She seems to love life and is always very forward, you always find her in the lead. She is kind to everyone and everything, in that way she is most like her mother. But she is full of energy in a way that Zigne has never been. In her mental description she showed big social skills, no remaining fears and she is completely confident with shots.

Roza has had totally 6 offspring from two combinations, all of them have x-rayed their hips and elbows (HD A = 4, HD B = 1 and HD C = 1. ED 0 = 6). Until May 2019 she has two offspring that have gotten at least one CAC and one who has been awarded the R-CAC. Three of her offsprings has gone through a mental description (BPH). We are very pleased with the results after our Roza.


 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Roza 4,5 år/4,5 years

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

roza 6m

Roza 6 månader/6 months

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

roza 8 v

Roza 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊