TufflaZ Buona Fortuna ”Scilla”

Född: 2015-04-30

HD: A
ED: UA (0)
Ögon: UA 2018-04-15

Meriter: CERT
Mentalbeskriven (BPH)

Ägare: Ingrid Nyberg (Östersund)
 
Se mer om Scilla på SKKs avelsdata

Stamtavla

Born: 2015-04-30

HD: A
ED:  0
Eyes: Clear 2018-04-15

Merits: CAC
Mental description (BPH)

Owner: Ingrid Nyberg (Östersund)
 
See more about Scilla on SKKs avelsdata

Pedigree

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Scilla 2 år/2 years

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

scilla2

Scilla 11 månader – första utställningen CERT!/Scilla 11 months – first dog show CAC!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Scilla 6 månader

Scilla 6 månader/6 months

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Scilla 8 veckor

Scilla 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊