Zmilla

TufflaZ Buona Vita ”Zmilla”

zmilla1y
 
Född: 2015-04-30

HD: B
Ögon: 

Meriter: Mentalbeskriven (BPH)

Ägare: Kärstin Högström (Iggesund)

Se mer om Zmilla på SKKs avelsdata

Stamtavla


 

Born: 2015-04-30

HD: B
Eyes: 

Merits: Mental description (BPH)

Owner: Kärstin Högström (Iggesund)

See more about Zmilla on SKKs avelsdata

Pedigree


 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zmilla 6 månader

Zmilla 6 månader/6 months

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Zmilla 8 veckor

Zmilla 8 veckor/8 weeks

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊